Διεύθυνση
Πλατεία Φαναριωτών 6
Θεσσαλονίκη 546 21

Ώρες Γραφείου
Δευτέρα - Παρασκευή:
9πμ – 9μμ

Η έννοια του θυμού είναι κάτι που μας απασχολεί αρκετά μέσα στην καθημερινότητα μας. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα που όλοι βιώνουμε λίγο πολύ, όμως κάποιες φορές μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο μας και να έχει δυσάρεστες συνέπειες τόσο για εμάς όσο και στους γύρω μας. Συνήθως, τον βιώνουμε σαν μια αρνητική, παρορμητική αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα του περιβάλλοντος ή ενδέχεται να είναι ένα συναίσθημα με διάχυτη παρουσία τόσο στον χρόνο όσο και σε διάφορες καταστάσεις. Ο θυμός μας βοηθά να εκφράζουμε αυτό που μας ενοχλεί και να μην υπομένουμε καταστάσεις που μας κάνουν να νιώθουμε δυσάρεστα, οπότε λειτουργεί τόσο προσαρμοστικά όσο και εξελικτικά. Ωστόσο, η αδυναμία διαχείρισης του θυμού μπορεί να έχει πολλές αρνητικές συνέπειες στο άτομο τόσο επαγγελματικά, κοινωνικά όσο και σωματικά. Η σοβαρότητα των προβλημάτων θυμού δεν είναι πάντοτε εύκολο να αξιολογηθεί, όμως σημαντικό ρόλο παίζει η συχνότητα, η ένταση, η διάρκεια και ο τρόπος εκδήλωσης των επεισοδίων του θυμού. Η επιθετική συμπεριφορά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του ατόμου(π.χ. παρορμητικότητα), κοινωνικούς παράγοντες (κοινοτική βία) και διαφόρους άλλους υποκινητές όπως το στρες. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το άτομο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τον θυμό του αλλά και να βρούμε τους λόγους που εκφράζεται έτσι, στοχεύουμε στην καλλιέργεια της αυτό επίγνωσης και της αυτό αποτελεσματικότητας  κατά την διάρκεια βίωσης του θυμού.  Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία προσφέρει την ευκαιρία να καταλάβουμε ποιες καταστάσεις μας θυμώνουν και να μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε.

Ευθυμίου, Κ.& Κουλουβάρη, Μ. (2014). Τεχνικές της γνωστικής συμπεριφοριστικής θεραπείας, 234-245, Ινστιτούτο Έρευνας και θεραπείας συμπεριφοράς, Αθήνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *