Διεύθυνση
Πλατεία Φαναριωτών 6
Θεσσαλονίκη 546 21

Ώρες Γραφείου
Δευτέρα - Παρασκευή:
9πμ – 9μμ

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο κέντρο Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής “Ευ ψυχης” περιλαμβάνουν τόσο την ατομική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτικη στήριξη όσο και ομάδες ενδυνάμωσης και online εξ αποστάσεως θεραπεία και συμβουλευτικη.
Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε δύσκολες ψυχικές καταστάσεις που αδυνατούμε να διαχειριστούμε μόνοι, καταστάσεις που μας προκαλούν έντονα δυσφορικά συναισθήματα και δυσχεραίνουν την λειτουργικότητά μας, εμποδίζοντας να ζήσουμε μια ικανοποιητική και ευτυχισμένη ζωή. Οι δυσκολίες που πλήττουν τον ψυχικό και συναισθηματικό μας κόσμο μπορεί να λάβουν διάφορες μορφές, όπως:

  • έντονο άγχος και φοβίες
  • επίμονες αρνητικές σκέψεις
  • συναισθήματα θλίψης, μοναξιάς, απελπισίας ή αβοηθησίας
  • δυσκολίες στη συγκέντρωση, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση στόχων
  • ανεξήγητη κόπωση και δυσκολίες στον ύπνο
  • δυσκολίες στον έλεγχο του θυμού
  • αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες
  • σωματικά συμπτώματα χωρίς οργανική αιτία

Η ψυχοθεραπεία βοηθά να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις δυσκολίες αυτές, μέσα από την κατανόηση των βαθύτερων αιτιών που τις προκάλεσαν. Δίνει τον απαραίτητο χώρο, ώστε κάθε άτομο που αναζητά θεραπεία, να εκφράσει ελεύθερα το μοναδικό προσωπικό του βίωμα, κάθε εμπειρία και συναίσθημα μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής, εμπιστοσύνης και κατανόησης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να ανακουφιστεί από την εσωτερική δυσφορία του, να ενισχύσει την αυτογνωσία του, να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει δυσκολίες στις οικογενειακές, κοινωνικές και εργασιακές του σχέσεις, να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του, να ανακαλύψει νέους τρόπους διαχείρισης καταστάσεων και συναισθημάτων και να ζει με μεγαλύτερη συνειδητότητα στο εδώ και τώρα της ζωής του.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Η διάρκειά της συναποφασίζεται με τη θεραπεύτρια, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το αίτημα και τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου που αναζητά θεραπεία. Σε περιπτώσεις που ενδείκνυται, μπορεί να δοθεί μια βραχυπρόθεσμη θεραπεία με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν το άτομο νιώθει ότι έχει επιτευχθεί ο αρχικός του στόχος και αισθάνεται πλέον αρκετά δυνατό, ώστε να διαχειριστεί όσα του συμβαίνουν χωρίς βοήθεια.

Ομάδες Προσωπικής Ενδυνάμωσης Και Αναστοχασμού

Πρόκειται για ολιγομελείς και κλειστού τύπου ομάδες, που απαρτίζονται δηλαδή από σταθερά μέλη. Αποτελούνται από άτομα που μοιράζονται κοινές εμπειρίες και βιώματα ή έχουν κοινούς προβληματισμούς και ανησυχίες. Εδώ η ενόραση και η προσωπική ανάπτυξη στηρίζεται στη δυναμική της ομάδας και επιτυγχάνεται μέσα από την ίδια την πράξη του μοιράσματος. Η ομάδα δίνει το αίσθημα της αλληλεγγύης, αφού τα μέλη της αισθάνονται ότι δεν είναι μόνα στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς τους.

Στην ομάδα το κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τα μέλη της ομάδας του, να κατανοήσει τα σχεσιακά μοτίβα που επαναλαμβάνει και να δει τις αντιδράσεις που αυτά προκαλούν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα και να αξιοποιήσει το προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον της θεραπείας προκειμένου να εξελίξει διαφορετικές πλευρές του εαυτού του.

Η ομάδα παρέχει ένα πλαίσιο ανθρώπινης επαφής, στήριξης και αποδοχής, όπου δίνεται χώρος για την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων, τον εντοπισμό κοινών βιωμάτων και την απενοχοποίηση των συναισθημάτων μας, τον εντοπισμό στερεοτύπων και μη ρεαλιστικών απαιτήσεων που οδηγούν σε ενοχή και άγχος. Η αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα επαφής με διαφορετικές πτυχές της ζωής μέσα από τις διαφορετικές αφηγηματικές, την υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων σκεψης και δράσης, καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών διαχείρισης του άγχους και άλλων αρνητικών συναισθημάτων που προκαλούν δυσφορία.

Συμβουλευτική Στήριξη

Η συμβουλευτική ενδείκνυται σε περιόδους ψυχολογικής αποδιοργάνωσης, που βιώνονται, συνεπεία ενός κρίσιμου γεγονότος ή κατάστασης, που θεωρείται σημαντικό πρόβλημα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το άτομο με τις συνήθεις στρατηγικές. Τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, μπορεί να αφορούν περιπτώσεις:

σοβαρής αρρώστιας ή απώλειας αγαπημένου προσώπου
σωματικής, λεκτικής ή/και συναισθηματικής κακοποίησης
οικογενειακών κρίσεων (διαζύγιο, οικονομικές δυσκολίες, διατάραξη ισορροπίας των σχέσεων των μελών)
προβλημάτων στην εργασία (δυσκολίες προσαρμογής στον χώρο εργασίας, απόλυση)
Στόχος, σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι η στήριξη και η βοήθεια προς το άτομο να διαχειριστεί έντονα συναισθήματα, να βρει τις λύσεις τις δικές του, να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του, να αποσαφηνίσει τους στόχους του και να δράσει υπεύθυνα σύμφωνα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, να βελτιώσει τον τρόπο λήψης αποφάσεων και να αναπτύξει τις ικανότητες που θα του επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του, έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται με θάρρος και αυτοπεποίθηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία του παρουσιαστεί μελλοντικά.

Online Θεραπεία/Συμβουλευτική

Η εξ αποστάσεως θεραπεία αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο θεραπείας, και ενδείκνυται σε περιπτώσεις στις οποίες, λόγοι υγείας, απόστασης ή κοινωνικοί παράγοντες καθιστούν αδύνατη τη δια ζώσης ψυχοθεραπευτική διαδικασία.